Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-017317-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân soạn thảo hợp đồng ủy quyền, nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra hình thức, nội dung của hợp đồng ủy quyền. Đối chiếu với các quy định của Luật Dân sự, xem người ủy quyền và người nhận ủy quyền có đủ năng lực hành vi hay không. Nội dung ủy quyền có trái pháp luật, đạo đức xã hội không... Nếu nội dung, hình thức của hợp đồng ủy quyền không trái pháp luật thì công chức Tư pháp – Hộ tịch thông báo cho các bên biết và tiến hành chứng thực hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.
* Lưu ý: Để hợp đồng ủy quyền có giá trị pháp lý, hình thức và nội dung của hợp đồng ủy quyền phải tuân theo các quy định của Luật Dân sự năm 2005
Bước 3: Công dân nhận kết quả tại bộ phận cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã
Phiếu yêu cầu chứng thực
Hợp đồng ủy quyền
Các loại giấy tờ chứng minh quyền của người ủy quyền, các loại giấy tờ liên quan đến việc ủy quyền (bản photo không cần công chứng). Khi đi công chứng giấy ủy quyền, công dân đem theo bản chính các loại giấy tờ nêu trên để đối chiếu
Bản photo Giấy Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu gia đình (không cần công chứng)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí chứng thực hợp đồng ủy quyền 20.000đ/1trường hợp

0
22