Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-020053-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Cục thuế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc đối vối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh doanh nghiệp tư nhân - 10 ngày làm việc vối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế , con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến tại Sở Kế hoạch và đầu tư hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh của Doanh nghiệp tư nhân
Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở Kế hoạch và đầu tư
Bước 3: Cá nhân đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh tại Sở Kế hoạch và đầu tư
Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân (bản sao hợp lệ)
Quyết định thành lập chi nhánh của chủ doanh nghiệp
Thông báo thành lập chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân
Quyết định bổ nhiệm chi nhánh trưởng
Chứng minh nhân dân của trưởng chi nhánh (bản sao hợp lệ)
Chứng chỉ hành nghề (đối với chi nhánh kinh doanh ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh thành lập chi nhánh doanh nghiệp tư nhân - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-020053-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
37