Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-023134-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 04 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của chủ đầu tư tại Văn phòng Sở Kế hoạch và đầu tư
Bước 2: Ban giám đốc giao phòng Văn hóa Xã hội tham mưu xử lý
Bước 3: Trưởng phòng Văn hóa Xã hội tiếp nhận hồ sơ, giao chuyên viên phòng xử lý
Bước 4: Chuyên viên tiếp nhận xem xét chi tiết hồ sơ xử lý
Bước 5: Chuyên viên trình trưởng phòng xem xét, kiểm ta trình Ban Giám đốc phê duyệt
Bước 6: Gửi kết quả đến Ủy ban nhân dân tỉnh
Tờ trình
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục tờ trình xin cấp kinh phí chương trình mục tiêu - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-023134-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
28