Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-023309-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thú y tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khai báo đề nghị hành nghề
Bước 2: Nhận mẩu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y và kê khai
Bước 3: Nộp hồ sơ tại trạm thú y
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện về bằng cấp chuyên môn:
- Người hành nghề chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh,chăm sóc sức khỏe động vật tối thiểu phải có bằng trung cấp trở lên(Riêng vùng núi,vùng sâu, vùng xa yêu cầu đã tốt nghiệp lớp đào tạo về chuyên môn thú y do Chi cục thú y cấp tỉnh hoặc do các dự án nước ngoài cấp).
- Chủ hoặc người phụ trách kỷ thuật của cơ sở hành nghề xét nghiệm bệnh, phẩu thuật động vật tối thiểu phải có bằng bác sỉ thú y, kỷ sư chăn nuôi thú y hoặc cử nhân sinh học, hóa sinh, kỷ sư nuôi trồng thủy sản đã qua lớp đào tạo về xét nghiệm bệnh động vật thủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản/
Đối với người nước ngoài còn phải có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và không thuộc đối tượng quy định tại điều 66 của nghị định 33/2005/NĐ-CP
Người hành nghề tiêm phòng, thiến, hoạn, chẩn đoán lâm sàn, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho động vật lưu động, không có cơ sở hành nghề cố định thì trong hồ sơ phải có thêm bản kê các dụng cụ, nguyên vật liệu cần thiết để hành nghê
Phải có giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên
Trong trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ công chức thì trong hồ sơ phải có thêm văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan và chỉ được hành nghề trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật về Cán bộ công chức
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y
Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận về trình độ chuyên môn có công chứng (đãm bảo từng điều kiện đối với từng lĩnh vực hành nghề theo quy định)
Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương)
Giấy chứng nhận sức khỏe
03 ảnh màu 3 x 4
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thú y 50.000 VN đồng/lần
Lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y 25.000 VN đồng/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề thú y - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-023309-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
15