Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-023615-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Chi nhánh HTX
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở Kế hoạch, Đầu tư hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh hợp tác xã
Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở Kế hoạch, Đầu tư
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hợp tác xã tại Sở Kế hoạch, Đầu tư
Biên bản họp Ban chủ nhiệm Hợp tác xã v/v thành lập chi nhánh
Quyết định của chủ nhiệm Hợp tác xã v/v thành lập chi nhánh
Quyết định bổ nhiệm chi nhánh trưởng
CMND của chi nhánh trưởng (bản sao hợp lệ)
Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã ( bản sao hợp lệ)
Thông báo thành lập chi nhánh Hợp tác xã
Điều lệ công ty
Chứng chỉ hành nghề (đối với kinh doanh ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thông báo thành lập chi nhánh hợp tác xã - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-023615-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
15