Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-023639-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 53 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối tượng làm Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản theo mẫu số 15/ĐK) và Đơn cớ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn nơi bị mất giấy (trong trường hợp bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đât)
Bước 2: Bổ sung trích đo địa chính thửa đất do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện (nếu có). Hộ khẩu, Chứng minh nhân dân của người sử dụng đất (phô tô)
Bước 3: Nộp hồ sơ và nhận kết quả
Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản theo mẫu số 15/ĐK)
Đơn cớ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn nơi bị mất giấy
Trích đo địa chính thửa đất do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện (nếu có)
Hộ khẩu, Chứng minh nhân dân của người sử dụng đất (phô tô)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản theo mẫu số 15/ĐK)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-023639-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22