Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-024508-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức (cá nhân) đến tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc điện thoại hoặc vào trang website của Sở để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký kết nạp thành viên mới của công ty TNHH có hai thành viên trở lên
Bước 2: Tổ chức (cá nhân) hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp hoặc gởi qua đường bưu điện hoặc gởi Email đến Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bước 3: Tổ chức (cá nhân) đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH có hai thành viên trở lên thay đổi tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu người đại diện theo pháp luật của công ty không đến được thì ủy quyền bằng văn bản cho người khác đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Biên bản họp hội đồng thành viên công ty V/v kết nạp thành viên mới
Quyết định V/v kết nạp thành viên mới của Chủ tịch hội đồng thành viên công ty
Danh sách thành viên sau khi thay đổi
Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân của thành viên mới
Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 20.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kết nạp thành viên mới của công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-024508-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
25