Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-025009-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Toà án
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - 16 Ngày làm việc
- 33 Ngày làm việc nếu hồ sơ phức tạp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp đến Sở Tư pháp nơi cư trú nộp hồ sơ, nếu đã rời Việt Nam, thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú cuối cùng trước khi xuất cảnh và khai vào Đơn yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp theo mẫu đơn số 02/TP-LLTP.
*Người yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp phải nộp: Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân và bản chụp Sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ chứng minh nơi thường trú của đương sự; đối với người nước ngoài thì nộp bản chụp Hộ chiếu và bản chụp Giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam.
Bước 2: Người yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp đến Sở Tư pháp nhận kết quả
Bản chính Đơn
Bản chụp Hộ chiếu, Giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam (Có kèm theo bản chính để đối chiếu).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 02-TP-LLTP2-Đơn yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp
Mẫu số 03-TP-LLTP3- Phiếu xác minh Lý lịch tư pháp
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phiếu Lý lịch Tư pháp 100.000 d/1 lần/1 trường hợp. Đối với công dân Việt Nam cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa thì mức lệ phí là 50.000 d/1 lần/1 trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp đối với người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam (trực tiếp cho người có yêu cầu) - Sở Tư pháp Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-025009-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
24