Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-025010-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Toà án
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - 16 Ngày làm việc
- 33 Ngày làm việc nếu hồ sơ phức tạp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân trực tiếp đến Sở Tư pháp nơi cư trú nộp hồ sơ và khai vào Đơn yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp theo mẫu đơn số 02/TP-LLTP
Người yêu cầu cấp Lý lịch tư pháp phải nộp:Bản chụp Giấy CMND/Hộ chiếu, Sổ hộ khẩu (Có kèm theo bản chính để đối chiếu).
Bước 2: Người yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp đến Sở Tư pháp nhận kết quả
Bản chính Đơn
Bản chụp Giấy CMND/Hộ chiếu, Sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ chứng minh nơi cư trú của đương sự, Bản án/Quyết định có liên quan (nếu có)
Xuất trình bản chính CMND, hộ khẩu, hộ chiếu để cán bộ đối chiếu
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 02-TP-LLTP2-Đơn yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp
Mẫu số 03-TP-LLTP3- Phiếu xác minh Lý lịch tư pháp4- Thông báo kết quả xác minh lý lịch tư pháp
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Lý lịch Tư pháp 100.000 d/1 lần/1 trường hợp. Đối với công dân Việt Nam cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa thì mức lệ phí là 50.000 d/1 lần/1 trường hợp.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-025010-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
41