Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-026957-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Tòa án
Cách thức thực hiện: - 16 Ngày làm việc
- 33 Ngày làm việc nếu hồ sơ phức tạp
Thời hạn giải quyết: 16 ngày làm việc; 33 ngày làm việc nếu hồ sơ phức tạp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người được uỷ quyền trực tiếp đến Sở Tư pháp nơi có thẩm quyền cấp phiếu Lý lịch tư pháp cho người ủy quyền nộp hồ sơ và khai vào Đơn yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp theo mẫu đơn số 02/TP-LLTP (dùng cho trường hợp uỷ quyền).
* Người được uỷ quyền cấp Phiếu Lý lịch tư pháp phải nộp:Bản chụp Giấy CMND của người được uỷ quyền (Có kèm theo bản chính để đối chiếu), Bản sao có chứng thực Hộ chiếu của người uỷ quyền .Văn bản uỷ quyền phải có công chứng hoặc chứng thực; Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng minh thẩm quyền yêu cầu của người ủy quyền.
Bước 2: Người yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp đến Sở Tư pháp nhận kết quả
Bản chính Đơn, Văn bản ủy quyền
Bản chụp Giấy CMND của người được uỷ quyền. Bản sao có chứng thực Hộ chiếu / CMND, hộ khẩu, giấy tờ thay thế (nếu có) của người uỷ quyền, Bản án / Quyết định có liên quan
Xuất trình bản chính CMND, hộ khẩu, hộ chiếu để cán bộ đối chiếu
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 02-TP-LLTP2-Đơn yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (dùng cho trương hợp uỷ quyền)
Tải về
Mẫu số 03-TP-LLTP3- Phiếu xác minh Lý lịch tư pháp 4- Thông báo kết quả xác minh lý lịch tư pháp
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp 100.000 d/1 lần/1 trường hợp. Đối với công dân Việt Nam cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa thì mứ lệ phí là 50.000 d/1 lần/1 trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
42