Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-048807-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, 02 ngày làm việc đối với trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng thực bản sao từ bản chính trong các giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài, tiếng việt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức /cá nhân yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính, bản phôtô kèm theo các giấy tờ, văn bằng cần chứng thực
Bước 2: Người thực hiện chứng thực kiểm tra tính hợp pháp của bản chính
Bước 3: Người thực hiện chứng thực đối chiếu bản sao với bản chính và thực hiện việc chứng thực nếu đúng quy định của pháp luật
Bước 4: Tổ chức /Cá nhân đến Phòng Tư pháp cấp huyện nhận giấy tờ, văn bản đã Chứng thực
Bản chính: giấy tờ, văn bản
Bản phôtô giấy tờ, văn bản...kèm theo
Số bộ hồ sơ: Theo người yêu cầu
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản chính giấy tờ, văn bản
Bản sao giấy tờ, văn bản
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
- 1.000, từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 500, tối đa không quá 50.000/bản
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính (tiếng nước ngoài) - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-048807-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
22