Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-049259-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc ( nếu nhận đủ giấy tờ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bổ sung, Cải chính Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con trong việc nhận cha, me, con.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân có yêu cầu cải chính Giấy khai sinh cho người con trong việc nhận cha, mẹ, con, đến Ủy ban nhân dân cấp xã, trước đây đã đăng ký khai sinh cho con nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) và xuất trình bản chính Giấy khai sinh, các giấy tờ liên quan khác của người cần thay đổi (nếu có) để làm căn cứ cho việc bổ sung hộ tịch
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho người con, Căn cứ vào Quyết định công nhận cha, mẹ, con ghi bổ sung phần khai về cha, mẹ, trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh của người con, nếu phần khai về cha, mẹ trước đây để trống. Nếu phần cha, mẹ đã ghi tên người khác không phải là cha, mẹ đẻ thì phải làm thủ tục cải chính.
Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện trong trường hợp Sổ đăng ký khai sinh đã lưu 1 quyển tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, để ghi tiếp việc bổ sung.
Bước 3: Công dân nhận kết quả tại bộ phận một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu công dân có yêu cầu được cấp giấy khai sinh mới)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trong trường hợp phần khai về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh của người con đã ghi tên người khác, không phài là cha, mẹ đẻ, thì đương sự phải làm thủ tục cải chính hộ tịch
Tờ khai cải chính hộ tịch
- Bản chính Giấy khai sinh của người con;
- Bản chính và bản photo sổ hộ khẩu gia đình.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản chính Giấy khai sinh
Bản sao Giấy khai sinh
Sổ hộ tịch
Tờ khai cải chính hộ tịch
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 5.000đ/ bản chính và 2.000đ/ bản sao giấy khai sinh, số lượng bản sao được cấp theo yêu cầu của công dân
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bổ sung, cải chính Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con trong việc nhận cha, me, con - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-049259-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
28