Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-148026-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập hồ sơ và xin ý kiến các sở liên quan trong vòng 20 ngày làm việc
- Sở Nội vụ thẩm định trong 05 ngày làm việc (sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Sở Giáo dục và Đào tạo)
- Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp hồ sơ và làm văn bản kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo trong vòng 05 ngày làm việc
- Bộ GD&ĐT có Công văn trả lời trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận Công văn đề nghị của UBND tỉnh
- Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập trường chuyên thuộc tỉnh trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận công văn chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị hồ sơ thành lập trường, chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan, sở Nội vụ tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét
Bước 2: Sau khi xem xét hồ sơ thành lập trường chuyên thuộc tỉnh, UBND tỉnh có văn bản trình Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bước 3: Xin chủ trương sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định thành lập
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu theo qui định đối với trường trung học đạt chuẩn quốc gia và phục vụ nhu cầu nội trú cho học sinh
Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đào tạo từ chuẩn trở lên để quản lý nhà trường, giảng dạy, giáo dục học sinh
Có nguồn tuyển sinh ổn định
Đơn xin thành lập trường
Luận chứng khả thi
Đề án tổ chức và hoạt động
Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập trường chuyên thuộc tỉnh - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-148026-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
32