Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-148198-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan quản lý đường đô thị theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cơ quan quản lý đường đô thị theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan quản lý đường đô thị theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Gửi hồ sơ xin cấp phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông về cơ quan quản lý đường đô thị theo sự phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý đường đô thị cấp giấy phép theo quy định
Do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định
Số bộ hồ sơ: Do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-148198-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [48]
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường địa phương và quốc lộ được ủy thác quản lý - Bình Phước
Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường địa phương và quốc lộ được ủy thác quản lý - Bình Phước
Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường địa phương và quốc lộ đang khai thác được ủy thác quản lý - Bình Phước
Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường địa phương và quốc lộ được ủy thác quản lý - Bình Phước
Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường địa phương và quốc lộ được ủy thác quản lý - Bình Phước
Chấp thuận xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với là đường địa phương và quốc lộ được ủy thác đang khai thác - Bình Phước
Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với là đường địa phương và quốc lộ được ủy thác đang khai thác - Bình Phước
Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương và quốc lộ được giao ủy thác đang khai thác - Bình Phước
Gia hạn Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương và quốc lộ được giao ủy thác đang khai thác - Bình Phước
Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương và quốc lộ được ủy thác quản lý - Bình Phước
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với các dự án xây dựng công trình giao thông - Bình Phước
Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án xây dựng công trình giao thông - Bình Phước
Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng các công trình giao thông - Bình Phước
Thẩm định thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công - dự toán công trình - Bình Phước
Cấp Giấp phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyện hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ - Bình Phước
Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác - Bình Phước
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Bình Phước
Đăng ký khai thác tuyến - Bình Phước
Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt - Bình Phước
Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt - Bình Phước
Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép - Bình Phước
Cấp phù hiệu xe nội bộ - Bình Phước
Cấp lại phù hiệu xe nội bộ - Bình Phước
Cấp phù hiệu xe trung chuyển - Bình Phước
Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển - Bình Phước
Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện - Bình Phước
Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện - Bình Phước
Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào - Bình Phước
Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ, xe của các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao, xe do doanh nhân ngoại quốc tự lái trừ phương tiện của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại Hà Nội - Bình Phước
Gia hạn đối với phương tiện phi thương mại Campuchia lưu trú tại Việt Nam - Bình Phước
Công bố đưa bến xe khách vào khai thác - Bình Phước
Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) - Bình Phước
Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam - Bình Phước
Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia - Bình Phước
Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp - Bình Phước
Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp - Bình Phước
Đổi giấy phép lái xe Quân sự do Bộ Quốc phòng cấp - Bình Phước
Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài - Bình Phước
Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam - Bình Phước
Cấp lại giấy phép lái xe - Bình Phước
Cấp lại giấy phép xe tập lái - Bình Phước
Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo có đăng ký biển số tại tỉnh Bình Phước - Bình Phước
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu - Bình Phước
Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý - Bình Phước
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất - Bình Phước
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng - Bình Phước
Di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng do Sở Giao thông vận tải quản lý - Bình Phước
Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô - Bình Phước

0
29