Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-160336-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, UBND huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: + Đối với trường hợp đình chỉ do vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục, thời hạn giải quyết tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
+ Đối với trường hợp đình chỉ vì lý do khách quan không đảm bảo hoạt động bình thường, thì thời hạn giải quyết tối đa là 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đề nghị đình chỉ hoạt động Trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp về sở Giáo dục và Đào tạo
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo gửi công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định việc đình chỉ hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
Bước 3: Sở Nội vụ chuyển hồ sơ thẩm định cho Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định
Bước 4: Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định cho phép đình chỉ hoạt động Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp. Quyết định đình chỉ được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Vì lý do khách quan không đảm bảo hoạt động bình thường của Trung tâm KTTH-HN
Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ
Biên bản kiểm tra, thanh tra Trung tâm
Công văn của UBND cấp huyện (nơi Trung tâm đặt trụ sở) đề nghị đình chỉ hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đình chỉ hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-160336-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36