Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-181647-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan chuyên ngành có liên quan như Sở Giao thông-vận tải, công an PCCC, Sở tài nguyên & Mội trường, Sở Công thương
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Xây dựng
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt quy hoạch
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tới Sở Xây dựng
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định; trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, thì vào sổ và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ
Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả, tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng
Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch
Thuyết minh tổng hợp, các phụ lục tính toán kèm theo
Các bản vẽ thu nhỏ in màu và các bản vẽ đen trắng đúng tỷ lệ theo quy định
Các văn bản pháp lý có liên quan
Số bộ hồ sơ: 10 bộ hồ sơ thiết kế quy hoạch + thuyết minh thiết kế quy hoạch; 01 bộ hồ sơ giấy tờ pháp lý
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Mức phí theo tỷ lệ % theo giá tiền thiết kế quy hoạch thực hiện theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-181647-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
23