Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-196994-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 12 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sau 30 ngày kể từ ngày đăng tin mất giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin đại chúng tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ, viết biên nhận và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh ngay trong ngày nhận hồ sơ
Bước 2: Phòng chuyên môn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh tham mưu Giám đốc Văn phòng kiểm tra hồ sơ, xác định kết quả kiểm tra hồ sơ và nêu cụ thể ý kiến đồng ý hay không đồng ý việc cấp lại Giấy chứng nhận vào đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận và chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thời gian không quá 03 ngày làm việc
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy chứng nhận. Thời gian thực hiện không quá 04 ngày làm việc
Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ký cấp giấy chứng nhận. Thời gian thực hiện không quá 03 ngày làm việc
Bước 5: Phòng chuyên môn Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm nhận hồ sơ từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thời gian thực hiện không quá 01 ngày làm việc
Bước 6: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho chủ sử dụng, thu lệ phí, vào sổ sách theo dõi. Thời gian thực hiện không quá 01 ngày làm việc
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (bản chính)
Bản đồ địa chính khu đất 03 tờ nếu có (bản chính)
Giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất Giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin đại chúng (trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn) (bản chính hoặc bản phô tô có công chứng)
Giấy tờ xác nhận việc mất Giấy chứng nhận của Công an cấp xã nơi mất giấy (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chỉnh lý hồ sơ địa chính (Chỉ thu đối với thửa đất đã đo chính quy) 87.000 đồng
Lệ phí địa chính 100.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-196994-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25