Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-201095-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề thú y nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Thú y hoặc gửi qua đường bưu điện
Bước 2: Phòng chức năng thẩm tra, nếu đủ điều kiện tiến hành cấp
Bước 3: Sau 05 ngày làm việc, người đề nghị cấp đến tại Chi cục Thú y nộp lệ phí và ký nhận Chứng chỉ hành nghề
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Điều kiện vệ sinh thú y:
Cơ sở hành nghề phải đáp ứng đủ điều kiện vệ sinh thú y theo quy định (ngoại trừ trường hợp cái nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề)
Điều kiện về bằng cấp chuyên môn:
Là bác sỹ thú y, kỹ sư chăn nuôi thú y hoặc cử nhân sinh học, hóa sinh, kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản đã qua lớp đào tạo về xét nghiệm bệnh động vật thuỷ sản đối với hành nghề thú y thủy sản
Điều kiện về thời gian công tác:
Phải có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề
Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là cán bộ công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác
Bản sao bằng, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn kèm bản chính để đối chiếu. (Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì bản sao chụp phải được công chứng hoặc chứng thực)
Bản sao chụp chứng minh nhân dân (kèm theo bản chính để đối chiếu. Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì bản sao chụp phải được công chứng hoặc chứng thực
Bản sao chụp chứng minh nhân dân (mang theo bản chính để đối chiếu. Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì bản sao chụp phải được công chứng hoặc chứng thực)
02 ảnh 4x 6
Lý lịch tư pháp (đối với người nước ngoài)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề thú y lần đầu 50.000 đồng
Phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở đăng ký hành nghề 250.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-201095-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25