Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-228231-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp; Trung tâm LLTPQGTrung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp; Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Tòa án, Thi hành án dân sự; Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước hoặc gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: + Đối với công dân đang thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh Bình Phước: Thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
+ Đối với người nước ngoài cư trú tại tỉnh Bình Phước: Thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ
+ Nếu hồ sơ phải xác minh tại các cơ quan hữu quan (do cá nhân là người Việt Nam đã có thời gian ở nhiều địa phương khác nhau, có thời gian ở nước ngoài, hoặc đã bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử…; người nước ngoài tạm trú nhiều nơi tại Việt Nam), thì thời hạn trả kết quả có thể chậm hơn so với phiếu hẹn
+ Trường hợp khẩn cấp quy định tại khoản 1, Điều 46 của Luật Lý lịch tư pháp thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu Lý lịch tư pháp số 2
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: + Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú; trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì gửi đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
+ Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú; trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì gửi văn bản yêu cầu đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
+ Trong trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua điện thoại, fax hoặc bằng các hình thức khác và có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Bước 2: Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, Cơ quan tiến hành tố tụng đến Sở Tư pháp hoặc đến TTLLTPQG (trường hợp gửi hồ sơ cho TTLLTPQG) để nhận kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Để xác định người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc đối tượng là học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ để áp dụng mức thu lệ phí 100.000 đồng/lần/người; thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật để được miễn lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Các đối tượng này xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ đang còn giá trị sử dụng để chứng minh người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc các đối tượng nêu trên.
Bản chính Văn bản yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp
Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức cử cán bộ đến liên hệ công tác
Bản photo Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu), hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) của người được yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp số 1
Tải về
Văn bản yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp số 2
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí - 200.000 đ/lần/người. - 100.000 đ/lần/người đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của cơ quan, tổ chức và cơ quan tiến hành tố tụng - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-228231-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
17