Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-232573-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Chi cục Thú y
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề thú y nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Thú y hoặc gửi qua đường bưu điện
Bước 2: Phòng chức năng thẩm tra, nếu đủ điều kiện tiến hành cấp
Bước 3: Sau 05 ngày làm việc, người đề nghị cấp đến tại Chi cục Thú y nộp lệ phí và ký nhận Chứng chỉ hành nghề
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Chủ cửa hàng hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật tối thiểu phải có bằng bác sĩ thú y, kỹ sư chăn nuôi thú y
- Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật phải có thêm giấy xác nhận 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề của cơ sở xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật về thời gian đã thực hành tại cơ sở
- Trường hợp cá nhân, tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm, xét nghiệm chẩn đoán bệnh, phẫu thuật động vật nếu chưa xây dựng được cơ sở có đủ điều kiện vệ sinh thú y theo quy định nhưng lại cần có chứng chỉ hành nghề để hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh thì cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thú y khi có đủ điều kiện về bằng cấp chuyên môn, sức khỏe, đồng thời phải cam kết bằng văn bản về việc báo cáo với cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề ít nhất 15 ngày trước khi cơ sở bắt đầu hoạt động để được kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở theo quy định
* Hành nghề lĩnh vực xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật: bổ sung hợp đồng xử lý chất thải rắn
* Trường hợp hành nghề thú y tại địa chỉ không thuộc quyền sở hữu của mình phải bổ sung một trong các hồ sơ sau:
+ Hợp đồng thuê mướn mặt bằng có công chứng (trừ trường hợp hợp đồng thuê mướn dưới 6 tháng hay tổ chức cho thuê có chức năng kinh doanh bất động sản)
+ Hồ sơ khác chứng minh quyền hợp pháp sử dụng mặt bằng (bản sao giấy chứng nhận QSDĐƠ&SDNƠ, bản sao sổ hộ khẩu tại địa điểm người hành nghề đăng ký có sao y
* Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là người lao động làm việc cho một cá nhân hay tổ chức thì phải có:
+ Hợp đồng lao động giữa cá nhân hay tổ chức cơ sở với người lao động
+ Quyết định bổ nhiệm của cơ sở đối với người lao động về việc phụ trách kỹ thuật về lĩnh vực hành nghề thú y đăng ký
Bản sao bằng, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn kèm bản chính để đối chiếu (Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì bản sao chụp phải được công chứng hoặc chứng thực)
Bản sao chụp chứng minh nhân dân (kèm theo bản chính để đối chiếu. Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì bản sao chụp phải được công chứng hoặc chứng thực)
Bản sao chụp chứng minh nhân dân (mang theo bản chính để đối chiếu. Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì bản sao chụp phải được công chứng hoặc chứng thực)
02 ảnh 4x 6
Lý lịch tư pháp (đối với người nước ngoài)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề thú y lần đầu 100.000 đồng
Phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở đăng ký hành nghề 250.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-232573-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25