Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-256391-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Văn hóa và Thông tin bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Văn hóa và Thông tin
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân
Bước 3: Phòng Văn hóa và Thông tin thẩm định và trình Ủy ban nhân dân huyện ký ban hành giấy phép, hoặc cần kéo dài thời gian giải quyết phải có văn bản nêu rõ lý do
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Văn hóa và Thông tin
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên.
- Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lờn, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về phòng, chống cháy nổ.
- Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ phòng.
- Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh số phòng, diện tích từng phòng theo mẫu số 05 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL
Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí - Đối với thị xã: + Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 6.000.000đồng/giấy; + Từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 12.000.000đồng/giấy; - Đối với huyện: + Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 3.000.000đồng/giấy; + Từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 6.000.000đồng/giấy;
Căn cứ pháp lý
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-256391-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Văn hóa
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [13]
Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - Bình Phước
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ - Bình Phước
Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) - Bình Phước
Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” - Bình Phước
Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương - Bình Phước
Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương - Bình Phước
Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” - Bình Phước
Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” - Bình Phước
Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” - Bình Phước
Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” - Bình Phước
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản - Bình Phước
Công nhận “Gia đình văn hóa” - Bình Phước
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản - Bình Phước

0
18