Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-256484-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính-Kế hoạch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Tài chính – Kế hoạch
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của phòng Tài chính – Kế hoạch nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân; nếu hồ sơ không hợp lệ thì giải thích cho cá nhân, tổ chức biết rõ để hoàn chỉnh hồ sơ. Sau khi bổ sung hồ sơ, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển cho công chức xử lý thuộc bộ phận Kế hoạch Đầu tư, Phòng Tài chính - Kế hoạch để thẩm định
Bước 3: Công chức xử lý hồ sơ dự thảo kết quả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Bước 4: Tổ trưởng Kế hoạch Đầu tư xem xét hồ sơ và kiểm tra thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đảm bảo theo yêu cầu, trình lãnh đạo Phòng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bước 5: Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính – Kế hoạch theo thời gian ghi trong phiếu hẹn
Mẫu đơn thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh.
Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh (cũ)
Đối với những ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đai diện hộ gia đình
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 100.000 đồng/lần cấp
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-256484-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Đăng ký kinh doanh
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
27