Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-256586-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận Kế hoạch đầu tư
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ của cơ quan ra quyết định tịch thu.
Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với cơ quan ra quyết định tịch thu lập phương án xử lý tài sản tịch thu trình UBND cấp huyện phê duyệt. Nội dung phương án phải nêu rõ hình thức xử lý: điều chuyển cho đơn vị có nhu cầu sử dụng, bán, chuyển nhượng, tiêu hủy
Bước 3: Sau khi có quyết định phê duyệt phương án xử lý, phòng Tài chính-Kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện xử lý tài sàn tịch thu sung công quỹ nhà nước theo phương án đã được phê duyệt
Bảng kê tài sản.
Biên bản định giá, biên bản bàn giao
Quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước, các giấy tờ, tài liệu liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp và các tài liệu khác có liên quan
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-256586-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Tài chính công
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
25