Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-256591-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận Kế hoạch đầu tư
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức có tài sản thanh lý (đối với những tài sản có nguyên giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản) trừ các tài sản là phương tiện giao thông vận tải và các tài sản thuộc đối tượng phải đăng ký quyền quản lý gửi các hồ sơn liên quan đến tài sản thanh lý và chuyển giao tài sản thanh lý cho phòng Tài chính-Kế hoạch
Bước 2: Phòng Tài chính-Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ, tài sản thanh lý để bán đấu giá.
Bước 3: Phòng Tài chính-Kế hoạch tiến hành tổ chức định giá tài sản (mời tổ chức nộp hồ sơ và các đơn vị liên quan tiến hành định giá tài sản)
Bước 4: Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND cấp huyện. ra Quyết định thanh lý tài sản.
Bước 5: Căn cứ quyết định thanh lý tài sản của UBND cấp huyện, Phòng Tài chính kế hoạch thực hiện thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tài sản cho khách hàng có nhu cầu xem tài sản thông báo bán đấu giá.
Bước 6: Cho khách hàng đăng ký đấu giá.
Bước 7: Tổ chức cuộc bán đấu giá, ký kết Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá (nếu có khách hàng đăng ký), ký Biên bản không có người đăng ký tham gia đấu giá (nếu không có khách hàng đăng ký đấu giá)
Bước 8: Phòng Tài chính Kế hoạch trình UBND huyện phê duyệt kết quả trúng đấu giá.
Bước 9: Thu tiền trúng đấu giá.
Bước 10: Giao hồ sơ cho khách hàng trúng đấu giá đi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định; quyết toán; lưu hồ sơ.
*Đối với bên đề nghị bán đấu giá:
+ Công văn đề nghị bán đấu giá tài sản;
+ Quyết định về việc thanh lý tài sản;
+ Văn bản xác định giá khởi điểm của tài sản;
+ Văn bản xác định chất lượng, giá trị còn lại của tài sản;
+ Các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp.
*Đối với khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản:
+ Cá nhân:
. Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu quy định);
. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân (nếu đại diện theo uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền theo quy định).
+ Tổ chức:
. Người đại diện tổ chức, đơn vị đến đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy giới thiệu của tổ chức, đơn vị;
. Quyết định thành lập tổ chức, đơn vị;
. Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu quy định).
+ Biên bản bàn giao tài sản thanh lý
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tải về
Mẫu số 01-DM/TSNN
Tải về
Mẫu số 02-DM/TSNN
Tải về
Mẫu số 03-DM/TSNN
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Đính kèm file hồ sơ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bán đấu giá tài sản thanh lý - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-256591-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Tài chính công
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
22