Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-257036-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động thương binh và xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội Cựu chiến binh xã, Cơ quan Quân sự huyện-xã.
Cách thức thực hiện: Người dân liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã để được hướng dẫn
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Công văn đề nghị, danh sách
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thân nhân đối tượng làm bản khai đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí kèm theo Giấy chứng tử và Bản trích sao danh sách đề nghị hưởng trợ cấp một lần theo QĐ 290/2005/QĐ-TTg hoặc bản sao một trong các quyết định hưởng trợ cấp một lần (phục viên, xuất ngũ, thôi việc, trợ cấp một lần) hoặc bản sao quyết định hưởng Bảo hiểm y tế nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và làm Công văn đề nghị gửi UBND cấp huyện (qua Phòng Lao động – TB&XH).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản sao một trong những gấy tờ sau: Quyết định hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg; quyết định phục viên , xuất ngũ, thôi việc, trợ cấp 1 lần; quyết định hưởng chế độ BHYT theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
Bản khai đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí kèm theo Giấy chứng tử hoặc bản sao một trong các quyết định hưởng trợ cấp một lần (phục viên, xuất ngũ, thôi việc, trợ cấp một lần) hoặc bản sao quyết định hưởng Bảo hiểm y tế
Công văn của Ủy ban nhân dân cấp xã
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-257036-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24