Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-257045-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động thương binh và xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý người từ trần
Cách thức thực hiện: Cá nhân đến liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã để được hướng dẫn
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thân nhân của người từ trần làm bản khai (mẫu số 01) kèm theo xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng hưởng BHXH và đối tượng chính sách và bản sao giấy chứng tử gửi Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Uỷ ban nhân dân cấp xã kiểm tra và vào xác nhận vào bản khai và chuyển hồ sơ về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Bước 3: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra đối tượng nếu đủ điều kiện làm văn bản kèm hồ sơ gửi UBND cấp huyện xem xét quyết định trợ cấp mai táng phí.
Tờ khai đề nghị trợ cấp mai táng phí
Bản sao giấy chứng tử
Xác nhận của cơ quan quản lý người từ trần
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đề nghị trợ cấp mai táng phí
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết mai táng phí cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đảng, đoàn thể, các đối tượng chính sách khi từ trần - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-257045-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27