Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-257375-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân xã, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ (bộ phận chính quyền cơ sở)
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân làm Đơn giải quyết chế độ có xác nhận của Đảng ủy và UBND cấp xã.
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ
Bước 3: Phòng Nội vụ xem xét trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Bước 4: Cán nhân nhận kết quả tại Phòng Nội vụ
Đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc có xác nhận của UBND cấp xã và cấp Uỷ
Bản sao các quyết định bổ nhiệm, bố trí hoặc chuẩn y kết quả bầu cử của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quá trình công tác
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn xin giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc dối với cán bộ không chuyên trách cấp xã.
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-257375-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Bộ máy nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24