Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-257540-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cán bộ chuyên môn Trung học cơ sở
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp Huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung học cơ sở
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết: Tối đa 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chuyển trường
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ đem đầy đủ các loại hồ sơ chuyển trường theo quy định đến nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. Khi xét thấy đủ điều kiện cán bộ chuyên môn THCS tiếp nhận, viết giấy giới thiệu về trường (đối với học sinh chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác);
Đối với chuyển trường ngoài tỉnh: Bộ phận chuyên môn xem xét giới thiệu đến Phòng GD&ĐT (đối với trường hợp học sinh xin chuyển đi tỉnh, thành phố khác); xem xét, tiếp nhận và giới thiệu về trường (đối với trường hợp học sinh xin chuyển từ tỉnh, thành phố khác đến).
Bước2: Sau khi có giấy giới thiệu phụ huynh hoặc người giám hộ đem giấy giới thiệu và các loại hồ sơ theo quy định đến trường trung học cơ sở làm nhập học cho học sinh (đối với học sinh chuyển đến); mang hồ sơ đến Phòng GD&ĐT (đối với học sinh chuyển đi tỉnh khác) để tiếp tục làm xin học)
- Lưu ý: Trường hợp chuyển trường trong tỉnh, thì phụ huynh hoặc người giám hộ xin giấy giới thiệu của trường chuyển đi, đến trực tiếp tại trường chuyển đến để làm nhập học cho học sinh (hồ sơ phải đúng theo quy định)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo nơi đến xem xét quyết định
Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký (không quy định mẫu đơn)
Học bạ (bản chính)
Bằng tốt nghiệp cấp học dưới bản photo có công chứng
Bản sao giấy khai sinh, Hộ khẩu
Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với học sinh chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác)
Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-257540-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
34