Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-257676-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban Nhân dân cấp Xã
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tư pháp
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, trong trường hợp cần phải xác minh thêm thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định cải chính hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến thực hiện TTHC xuất trình bản chính Giấy khai sinh hoặc bản sao có chứng thực của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bồ sung hộ tịch và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thực hiện các yêu cầu trên; đồng thời điền vào Tờ khai (theo mẫu quy định); trong trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực
Bước 2: Phòng Tư pháp huyện/ Tổ chức hành nghề công chứng tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, xử lý theo quy định
Bước 3: Cá nhân đến nhận kết quả tại Phòng Tư pháp huyện/ Tổ chức hành nghề công chứng hoặc nhận hồ sơ qua đường bưu chính theo địa chỉ đã gửi trước đó
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.
- Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên, phải có sự đồng ý của người đó thể hiện trong tờ khai; trường hợp xác định lại dân tộc cho con dưới 15 tuổi phải nộp văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc xác định lại dân tộc cho con.
Tờ khai thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi
Giấy khai sinh bản chính của người được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
Trích lục trang sổ bộ khai sinh có xác nhận của UBND cấp xã và các giấy tờ khác có liên quan để làm căn cứ thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
Đối với trường hợp xác định lại giới tính, nộp Giấy chứng nhận của cơ sở y tế khám chữa bệnh được phép can thiệp để xác định lại giới tính theo quy định của Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05/8/2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 25.000 đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-257676-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32