Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-257688-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tư pháp
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, đối với trường hợp cần phải xác minh nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn giải quyết kéo dài không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân có yêu cầu chứng thực chữ ký của mình đến Phòng Tư pháp để yêu cầu chứng thực chữ ký
Bước 2: Cá nhân yêu cầu chứng thực chữ ký của mình trong giấy tờ phục vụ giao dịch, xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, chứng thực chữ ký
Bước 3: Cá nhân ký trước mặt người thực hiện chứng thực
Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Phòng Tư pháp
Giấy tờ phục vụ cho giao dịch
Bản photocoppy: Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ thay thế, giấy khám sức khỏe đối với người yêu cầu chứng thực bị nghi ngờ là đang mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức được hành vi của mình (nếu có)
Bản sao giấy tờ liên quan
Số bộ hồ sơ: Ít nhất là 02 bộ (tùy thuộc vảo yêu cầu của cá nhân)
Căn cứ pháp lý

0
30