Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-257691-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tư pháp
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, đối với trường hợp cần phải xác minh nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn giải quyết kéo dài không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản dịch đã được chứng thực chữ ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân khác
Bước 2: Văn bản mà người dịch sẽ ký vào đó
Giấy CMND hoặc giấy tờ tuỳ thân khác (xuất trình bản chính)
Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký vào đó
Số bộ hồ sơ: Theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức, Phòng Tư pháp lưu lại 01 bản
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và tiếng Việt sang tiếng nước ngoài - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-257691-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
5