Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-257693-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tư pháp
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn thực hiện chứng thực không quá 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân xuất trình một trong các giấy tờ: Chứng minh nhân dân; hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đồng thời, cung cấp các giấy tờ bản chính liên quan đến việc cấp bản sao từ sổ gốc
Bước 2: Cá nhân trực tiếp đến Phòng Tư pháp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc Trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua đường bưu điện thì yêu cầu phải ghi đầy đủ thông tin các giấy tờ có liên quan
Bản chính, bản photocopy cần chứng thực
Số bộ hồ sơ: Không quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực việc cấp bản sao từ Sổ gốc - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-257693-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
9