Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-258222-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; nếu hồ sơ nhận sau 03 giờ chiều, thì thực hiện thủ tục đăng ký chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận vào đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất , tài sản gắn liến với đất và trang bổ sung chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện việc ghi nội dung đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận, Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định của pháp luật và chứng nhận việc đăng ký vào Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (mẫu 01/ĐKTC).
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất với tài sản gắn liền với đất, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai, hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai có công chứng, chứng thực hoặc có xác nhận theo quy định của pháp luật 01 bản chính
Giấy chứng nhận 01 bản chính
Giấy phép xây dựng đối với các tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được phê duyệt trong trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực hoặc có xác nhận hoặc tài sản đó không thuộc diện phải xin cấp phép xây dựng, không phải lập dự án đầu tư) 01 bản sao có chứng thực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Theo Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Bình Phước
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
32