Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-265971-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Xây dựng
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng (Phòng Kinh tế và Quản lý xây dựng); nhận chứng chỉ hành nghề và nộp lệ phí xin cấp chứng chỉ hành nghề tại Sở Xây dựng (Văn phòng Sở).
Bước 2: + Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, giao biên nhận hồ sơ cho cá nhân nộp hồ sơ, hoặc hướng dẫn để cá nhân hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
+ Trong thời gian 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp ý kiến của hội đồng tư vấn, căn cứ các quy định hiện hành và điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề. Nếu hồ sơ đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề thì thực hiện các bước tiếp theo. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề thì thông báo một lần bằng công văn cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng được yêu cầu theo công văn thông báo thì thông báo lần 2 bằng công văn hướng dẫn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo công văn thông báo. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì Sở Xây dựng có quyền không xem xét việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, và thông báo cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề biết.
+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức xét cấp chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định.
Bước 3: Giám đốc Sở Xây dựng quyết định cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định. Phòng chuyên môn tổ chức in chứng chỉ.
Bước 4: Cá nhân nhận chứng chỉ tại Văn phòng Sở.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
- Có đạo đức nghề nghiệp, có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định, nộp lệ phí theo quy định.
- Có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng; có kinh nghiệm trong công tác thiết kế tối thiểu 5 năm và đã tham gia thiết kế kiến
+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu); 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký.
+ Bản sao có công chứng hoặc bản sao và kèm theo bản gốc để đối chiếu giấy CMND hoặc hộ chiếu đối với ngư¬ời nước ngoài.
+ Bản sao có công chứng hoặc bản sao và kèm theo bản gốc để đối chiếu các Bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.
+ Bản khai kinh nghiệm trong công tác thiết kế ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế kiến trúc ít nhất 5 công trình hoặc 5 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt (theo mẫu). Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn
Tải về
Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng).
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-265971-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [13]
Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng - Bình Phước
Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng - Bình Phước
Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng - Bình Phước
Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng - Bình Phước
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2) - Bình Phước
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1) - Bình Phước
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2 - Bình Phước
Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất) - Bình Phước
Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C - Bình Phước
Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng - Bình Phước
Ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B, C sử dụng các nguồn vốn - Bình Phước
Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Bình Phước
Thẩm tra thiết kế khi thay đổi thiết kế hạng mục hoặc toàn bộ công trình; Sửa chữa cải tạo công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật - Bình Phước

0
28