Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-265983-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Chuyên ngành xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B, không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản có ý kiến về thiết kế cơ sở
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận một cửa - Văn phòng:
+ Tiếp nhận hồ sơ theo quy định: Tiếp nhận và có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ về số lượng và tính hợp pháp của hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
+ Sau khi nhận hồ sơ cán bộ tiếp nhận hồ sơ (TNHS) nhập thông tin vào sổ hoặc phần mềm TNHS
+ Chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn.
Bước 2: + Trong thời gian 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (đối với trường hợp hồ sơ không gửi lấy ý kiến các ngành), và 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (đối với trường hợp hồ sơ gửi lấy ý kiến các ngành), Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp ý kiến của các ngành, căn cứ các quy định hiện hành, nếu hồ sơ đủ điều kiện thì thực hiện các bước tiếp theo. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện thì thông báo một lần bằng công văn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng được yêu cầu theo công văn thông báo thì thông báo lần 2 bằng công văn hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo công văn thông báo. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì Sở Xây dựng xem xét trả hồ sơ.
Bước 3: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở xây dựng cho ý kiến về thiết kế cơ sở theo đúng thời hạn quy định.
Văn bản đề nghị cho ý kiến về thiết kế cơ sở của người quyết định đầu tư.
Dự án bao gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở.
Các văn bản pháp lý có liên quan
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Theo tỷ lệ theo Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B, C sử dụng các nguồn vốn - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-265983-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25