Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-265990-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND cấp huyện nơi có dự án; các cơ quan liên quan khác (nếu thấy cần thiết).
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Xây dựng.
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức lấy mẫu đơn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng (Số 676 QL 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) hoặc tải trên mạng Internet www. http://sxd.binhphuoc.gov.vn, điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ.
Bước 2: Đại diện chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng:
Công chức tiếp nhận nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức tiếp nhận nhận hồ sơ viết biên nhận hồ sơ (ghi rõ ngày đến nhận kết quả).
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hướng dẫn cá nhân làm lại hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu.
Bước 3: Đến ngày hẹn, đại diện tổ chức đem biên nhận hồ sơ đến nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng và ký tên vào sổ giao nhận hồ sơ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Tổ chức phải có đăng ký kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sản và có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Tổ chức phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên.
Tờ trình đề nghị chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở (theo mẫu) (bản chính).
Văn bản công nhận chủ đầu tư dự án (bản sao).
Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao có đối chiếu bản chính).
Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính:
+ Doanh nghiệp mới thành lập: Giấy xác nhận của Ngân hàng; Chứng thư của Tổ chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam (bản chính)
+ Doanh nghiệp hoạt động trên 01 năm: Báo cáo tài chính năm trước liền kề với năm lập dự án, phải được Tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán xác nhận (bản sao có đối chiếu với bản chính).
+ Trường hợp liên doanh: Văn bản thỏa thuận liên danh hoặc hợp đồng hợp tác liên danh (bản sao có đối chiếu với bản chính)
Quyết định phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2000 và các bản vẽ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với khu vực đã có quy hoạch tỷ lệ 1/2000), (bản sao);
Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và các bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với khu vực đã có quy hoạch tỷ lệ 1/500, (bản sao);
Trong trường hợp không phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thì phải có bản sao bản vẽ tổng mặt bằng đã được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch chấp thuận.
Số bộ hồ sơ: 08 bộ (02 bộ gốc, 06 bộ photo copy).
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại có số lượng từ 500 căn đến dưới 2500 căn được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước (trừ trường hợp phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo quy định) - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-265990-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22