Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-265991-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản công nhận chủ đầu tư dự án
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đại diện tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng:
Công chức tiếp nhận nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức tiếp nhận nhận hồ sơ viết biên nhận hồ sơ (ghi rõ ngày đến nhận kết quả).
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hướng dẫn làm lại hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu.
Bước 2: Đến ngày hẹn, đại diện tổ chức đem biên nhận hồ sơ đến nhận Văn bản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng và ký tên vào sổ giao nhận hồ sơ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Tổ chức phải có đăng ký kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sản và có đủ vốn pháp định theo quy định theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Tổ chức phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên.
- Tổ chức có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất đai, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở.
Đơn đăng ký làm chủ đầu tư dự án (bản chính):
+ Tên dự án;
+ Tên chủ đầu tư;
+ Mục tiêu và hình thức đầu tư;
+ Địa điểm và quy mô dự án;
+ Diện tích sử dụng đất;
+ Tổng mức đầu tư tạm tính;
+ Các đề xuất khác của nhà đầu tư.
Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao có đối chiếu với bản chính).
Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (bản sao có đối chiếu với bản chính).
Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính:
+ Doanh nghiệp mới thành lập: Giấy xác nhận của Ngân hàng; Chứng thư của Tổ chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam (bản chính)
+ Doanh nghiệp hoạt động trên 01 năm: Báo cáo tài chính năm trước liền kề với năm lập dự án, phải được Tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán xác nhận (bản sao có đối chiếu với bản chính).
+ Trường hợp liên danh: Văn bản thỏa thuận liên danh hoặc hợp đồng hợp tác liên danh (bản sao có đối chiếu với bản chính)
Số bộ hồ sơ: 08 bộ (02 bộ gốc, 06 bộ photo copy).
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình đăng ký chấp nhận làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở.
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
13