Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-266001-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận 1 cửa.
Thời hạn giải quyết: - Đối với dự án nhóm B: Thời gian làm việc không quá 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
- Đối với dự án nhóm C: Thời gian thẩm định không quá 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn ý kiến thiết kế cơ sở.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa của Sở Xây dựng tại 676 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài.
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết biên nhận hồ sơ có hẹn ngày trả kết quả, có chữ ký bên giao bên nhận hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng Hạ tầng kỹ thuật & Phát triển đô thị thẩm định hồ sơ.
Bước 3: + Phòng Hạ tầng kỹ thuật & Phát triển đô thị có trách nhiệm xem xét tham mưu gửi văn bản lấy ý kiến chuyên ngành của các Sở ngành khác (nếu cần thiết).
+ Phòng Hạ tầng kỹ thuật & Phát triển đô thị thẩm định hồ sơ và sau khi tổng hợp công văn ý kiến chuyên ngành: Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì tham mưu văn bản trả lời chủ đầu tư. Nếu đạt yêu cầu thì hoàn tất hồ sơ trình Ban Giám đốc ký kết quả thẩm định.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí tại Văn phòng Sở và nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Xây dựng.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc tổng mặt bằng được phê duyệt; sự phù hợp của thiết kế cơ sở với phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng theo tuyến; sự phù hợp của thiết kế cơ sở với vị trí, quy mô xây dựng và các chỉ tiêu quy hoạch đã được chấp thuận đối với công trình xây dựng tại khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt;
- Sự phù hợp của việc kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực;
- Sự hợp lý của phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;
- Việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy;
- Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn, năng lực hành nghề của cá nhân lập thiết kế cơ sở theo quy định.
Tờ trình;
Bản sao văn bản của cấp có thẩm quyền về chủ trương cho phép đầu tư xây dựng công trình.
Giấy tờ liên quan đến việc xác định, chứng minh quyền được sử dụng đất để lập dự án đầu tư (nếu có).
Báo cáo khảo sát địa hình, địa chất công trình giai đoạn TKCS.
Hồ sơ thiết kế gồm:
+ Các bản vẽ thiết kế.
+ Thuyết minh thiết kế cơ sở.
+ Thuyết minh dự án đầu tư.
+ Đánh giá tác động môi trường; Bản cam kết bảo vệ môi trường.
+ Biên bản của chủ đầu tư nghiệm thu thiết kế cơ sở và khảo sát.
+ Văn bản thỏa thuận đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
+ Bản sao các chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế hạ tầng kỹ thuật.
+ Hồ sơ năng lực của nhà thầu thực hiện thiết kế, nhà thầu thực hiện khảo sát.
Số bộ hồ sơ: 7 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tính tỷ lệ % trên tổng mức đầu tư theo Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định thiết kế cơ sở công trình hạ tầng kỹ thuật các dự án nhóm B, C - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-266001-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Hạ tầng kỹ thuật
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29