Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-266021-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện về Phòng Quản lý chất luợng công trình- Sở Xây dựng
Thời hạn giải quyết: Tại Sở Xây dựng là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Thời gian UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh và cập nhật lại thông tin của cá nhân, tổ chức và đăng tải trên trang thông tin điện tử theo quy định là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trình phê duyệt của Sở Xây dựng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông tin được đưa lên website của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng - Sở Xây dựng Bình Phước (viết tắt Phòng QLCLCT).
Các cá nhân, tổ chức tư vấn, văn phòng giám định tư pháp đã được công bố thực hiện giám định tư pháp xây dựng, khi thay đổi các thông tin đối với cá nhân (như đơn vị hiện đang công tác, địa chỉ thường trú, nội dung giám định tư pháp xây dựng, các bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ có liên quan đến nội dung giám định tư pháp xây dựng), tổ chức giám định tư pháp xây dựng (như tên tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, địa chỉ, các chức danh chủ nhiệm, chủ trì chuyên môn, nội dung giám định tư pháp xây dựng) thì cá nhân, tổ chức đã được công bố có trách nhiệm cung cấp thông tin thay đổi đến Sở Xây dựng.
Bước 2: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ thông tin, Sở Xây dựng kiểm tra và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh.
Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả, cá nhân đến nhận kết quả tại Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Cổng thông tin điện tử: UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật lại thông tin của cá nhân, tổ chức và đăng tải trên trang thông tin điện tử theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các tổ chức, cá nhân thực hiện giám định tư pháp xây dựng đã được công bố trên website của UBND tỉnh
+ Bản kê khai đăng ký công bố theo mẫu tại Phụ lục 1 (đối với cá nhân) và Phụ lục 2 (đối với tổ chức);
+ Quyết định thành lập của Tổ chức tư vấn hoặc văn phòng giám định (đối với tổ chức);
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy đăng ký hoạt động (đối với tổ chức);
+ Quyết định công nhận phòng LAS-XD và danh mục phép thử kèm theo (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-266021-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
54