Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-272205-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện (nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận một cửa, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ).
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian UBND tỉnh xem xét chấp thuận).
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức tôn giáo cơ sở gửi hồ sơ đến Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ
Bước 2: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ kiểm tra, tiếp nhận, xử lý hồ sơ
Bước 3: Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập Đoàn khảo sát thực địa vị trí xin giao đất, cấp GCNQSD đất
Bước 4: Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Bước 5: Tổ chức tôn giáo cơ sở nhận kết quả từ Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Cơ sở tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động.
- Văn bản đề nghị của tổ chức tôn giáo.
- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận về nhu cầu sử dụng đất của cơ sở tôn giáo đó.
* Lưu ý. Người đứng đơn phải là người có thẩm quyền được công nhận bằng văn bản của tổ chức tôn giáo cấp trên.
Trường hợp giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Điều 28, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (đất các đơn vị tôn giáo đang sử dụng):
+ Đơn xin chủ trương giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thể hiện đầy đủ nội dung. Họ tên người phụ trách cơ sở tôn giáo đứng đơn, chức vụ, phẩm trật tôn giáo; số lượng tín đồ, lý do xin giao đất, cấp GCNQSD đất, nguồn gốc đất, diện tích đất xin cấp, mục đích sử dụng.
+ Phương án sử dụng đất, kèm theo ý kiến bằng văn bản ở thời điểm đăng ký đất không có tranh chấp, không ảnh hưởng đến quy hoạch của địa phương.
Trường hợp giao đất cấp GCNQSD đất cho các đơn vị cơ sở tôn giáo mới được thành lập, nguồn gốc đất thu hồi từ các tổ chức, cá nhân đã được giao đất, cấp GCNQSD đất nhưng không có nhu cầu sử dụng:
+ Đơn xin chủ trương giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thể hiện đầy đủ nội dung. Họ tên người phụ trách cơ sở tôn giáo đứng đơn, chức vụ, phẩm trật tôn giáo. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở, số lượng tín đồ, nguyên nhân xin giao đất, cấp GCNQSD đất, nguồn gốc đất, diện tích đất xin cấp, mục đích sử dụng.
+ Đơn xin trả đất của cá nhân, tổ chức không có nhu cầu sử dụng đất.
+ Bản sao (có công chứng) quyết định thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất của tổ chức tôn giáo trực thuộc cấp hành chính có thẩm quyền.
+ Bản sao văn bản chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất của tổ chức tôn giáo trực thuộc cấp hành chính có thẩm quyền.
+ Đề nghị bằng văn bản của cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo cơ sở.
+ Đề án xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chủ trương giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức tôn giáo - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-272205-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Dân tộc, tôn giáo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [9]

0
28