Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-272207-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện (nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận một cửa, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ).
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức tôn giáo cơ sở gửi hồ sơ đến Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ
Bước 2: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ kiểm tra, tiếp nhận, xử lý hồ sơ
Bước 3: Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định
Bước 4: Tổ chức tôn giáo cơ sở nhận kết quả từ Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Cơ sở tôn giáo được nhà nước cho phép hoạt động.
- Có ý kiến của Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã nơi dự định cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở thờ tự.
* Lưu ý. Người đứng đơn phải là người có thẩm quyền được công nhận bằng văn bản của tổ chức tôn giáo cấp trên.
Đơn xin chủ trương xây dựng
Bảng vẽ thiết kế công trình
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quyết định thành lập cơ sở tôn giáo
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chủ trương cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, tôn giáo - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-272207-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Dân tộc, tôn giáo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [17]
Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong tỉnh - Bình Phước
Chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (tổ chức tôn giáo cơ sở) đối với các trường hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. - Bình Phước
Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo - Bình Phước
Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cứ, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP - Bình Phước
Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo - Bình Phước
Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 27, 28 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP - Bình Phước
Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP - Bình Phước
Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp trên địa bàn tỉnh - Bình Phước
Chủ trương giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức tôn giáo - Bình Phước
Đăng ký người đi học ở nước ngoài về được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cứ, suy cử - Bình Phước
Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh - Bình Phước
Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã trong một tỉnh - Bình Phước
Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã trong một tỉnh - Bình Phước
Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP - Bình Phước
Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thị xã thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh - Bình Phước
Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thị xã thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh - Bình Phước
Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện, thị xã - Bình Phước

0
42