Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-272365-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Sở Nội vụ hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của Bộ Nội vụ (thời hạn này không tính thời gian Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định đối với Cán bộ công chức viên chức thuộc thẩm quyền ra quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản đồng ý tiếp nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ. Khi nhận hồ sơ, Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định:
+ Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
+ Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện thành phần hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận một cửa - Sở Nội vụ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.
- Có thời gian từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển .
Tờ trình đề nghị của thủ trưởng cơ quan, đơn vị (trong đó có bảng mô tả công việc của vị trí việc làm tương ứng với trường hợp đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển; số biên chế còn trống chưa sử dụng tại cơ quan, đơn vị cần tuyển; dự kiến xếp ngạch và bậc lương).
Biên bản, kết quả họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp phải kiểm tra, sát hạch;
Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan chủ quản trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ sự tuyển;
Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNv ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (sau đây gọi tắc là mẫu số 2c), có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
Bản sao giấy khai sinh
Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
Bản sao có chứng thực kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển đối với trường hợp tiếp nhận
Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ
Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp
Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức (mẫu 2c)
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
22