Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-272371-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính;
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc. Đối với trường hợp có tình tiết phức tạp, cần xác minh làm rõ, có thể gia hạn thêm 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định xử lý kỷ luật buộc thôi việc công chức
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan đề nghị xử lý kỷ luật buộc thôi việc công chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định, nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ;
Bước 2: Nhận kết quả tại Bộ phận một cửa - Sở Nội vụ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chỉ áp dụng đối với trường hợp còn thời hạn, thời hiệu xử lý kỷ luật.
Công văn đề nghị của các sở, ban ,ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã;
Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật theo quy định;
Bản tự kiểm điểm của công chức (trường hợp công chức không đến dự kiểm điểm, thì phải kèm theo các thư mời theo quy định);
Biên bản họp kiểm điểm công chức tại cơ quan, đơn vị;
Biên bản của Hội đồng kỷ luật (ghi rõ nội dung kết luận của Chủ tịch Hội đồng kỷ luật và số phiếu biểu quyết hình thức kỷ luật); văn bản kết luận của thanh tra, cơ quan điều tra, Ủy ban kiểm tra và các tài liệu có liên quan đến hành vi vi phạm của công chức (nếu có);
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

0
26