Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-280661-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan, tổ chức lưu sổ gốc hoặc gửi yêu cầu qua bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, tổ chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao được cấp từ sổ gốc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình các giấy tờ phục vụ cho yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc. Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ theo quy định
Bước 2: Cơ quan, tổ chức căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc.
Trong trường hợp không tìm thấy sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì cơ quan, tổ chức đang lưu giữ sổ gốc có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu
Bước 3: Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ hoặc qua bưu điện (nếu nộp qua bưu điện).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Phải có sổ gốc
Trường hợp nộp trực tiếp thì xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng
Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng, phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao
Trường hợp người yêu cầu là người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức được cấp bản chính; cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính
Số bộ hồ sơ: Không quy định
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [164]
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Bình Phước
Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại có số lượng từ 500 căn đến dưới 2500 căn được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước (trừ trường hợp phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo quy định) - Bình Phước
Công nhận chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định (đối với trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp) - Bình Phước
Cấp chứng chỉ định giá bất động sản - Bình Phước
Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản - Bình Phước
Cấp lại bản chính giấy khai sinh - Bình Phước
Bán đấu giá tài sản thanh lý - Bình Phước
Giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã - Bình Phước
Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke - Bình Phước
Tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội - Bình Phước
Giải quyết mai táng phí cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đảng, đoàn thể, các đối tượng chính sách khi từ trần - Bình Phước
Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch vào Việt Nam - Bình Phước
Thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc, liên tỉnh - Bình Phước
Hồ sơ bổ nhiệm ngạch công chức - Bình Phước
Tuyển dụng công chức - Bình Phước
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản - Bình Phước
Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất - Bình Phước
Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường địa phương và quốc lộ được ủy thác quản lý - Bình Phước
Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường địa phương và quốc lộ đang khai thác được ủy thác quản lý - Bình Phước
Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường địa phương và quốc lộ được ủy thác quản lý - Bình Phước
Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường địa phương và quốc lộ được ủy thác quản lý - Bình Phước
Chấp thuận xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với là đường địa phương và quốc lộ được ủy thác đang khai thác - Bình Phước
Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với là đường địa phương và quốc lộ được ủy thác đang khai thác - Bình Phước
Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương và quốc lộ được giao ủy thác đang khai thác - Bình Phước
Gia hạn Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương và quốc lộ được giao ủy thác đang khai thác - Bình Phước
Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương và quốc lộ được ủy thác quản lý - Bình Phước
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với các dự án xây dựng công trình giao thông - Bình Phước
Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án xây dựng công trình giao thông - Bình Phước
Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng các công trình giao thông - Bình Phước
Thẩm định thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công - dự toán công trình - Bình Phước
Cấp Giấp phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyện hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ - Bình Phước
Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác - Bình Phước
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Bình Phước
Đăng ký khai thác tuyến - Bình Phước
Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt - Bình Phước
Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt - Bình Phước
Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép - Bình Phước
Cấp phù hiệu xe nội bộ - Bình Phước
Cấp lại phù hiệu xe nội bộ - Bình Phước
Cấp phù hiệu xe trung chuyển - Bình Phước
Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển - Bình Phước
Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện - Bình Phước
Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện - Bình Phước
Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào - Bình Phước
Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ, xe của các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao, xe do doanh nhân ngoại quốc tự lái trừ phương tiện của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại Hà Nội - Bình Phước
Gia hạn đối với phương tiện phi thương mại Campuchia lưu trú tại Việt Nam - Bình Phước
Công bố đưa bến xe khách vào khai thác - Bình Phước
Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) - Bình Phước
Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam - Bình Phước
Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia - Bình Phước
Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp - Bình Phước
Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp - Bình Phước
Đổi giấy phép lái xe Quân sự do Bộ Quốc phòng cấp - Bình Phước
Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài - Bình Phước
Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam - Bình Phước
Cấp lại giấy phép lái xe - Bình Phước
Cấp lại giấy phép xe tập lái - Bình Phước
Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo có đăng ký biển số tại tỉnh Bình Phước - Bình Phước
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu - Bình Phước
Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý - Bình Phước
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất - Bình Phước
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng - Bình Phước
Di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng do Sở Giao thông vận tải quản lý - Bình Phước
Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô - Bình Phước
Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô - Bình Phước
Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, và A4 - Bình Phước
Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, và A4 - Bình Phước
Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe - Bình Phước
Cấp mới giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 - Bình Phước
Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 - Bình Phước
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến - Bình Phước
Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng - Bình Phước
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa - Bình Phước
Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa - Bình Phước
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện - Bình Phước
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác - Bình Phước
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện - Bình Phước
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện - Bình Phước
Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện - Bình Phước
Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa - Bình Phước
Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa - Bình Phước
Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa - Bình Phước
Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Bình Phước
Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi - Bình Phước
Đăng ký việc nhận con nuôi trong nước - Bình Phước
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi - Bình Phước
Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi - Bình Phước
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam - Bình Phước
Cấp bản sao từ hộ tịch - Bình Phước
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - Bình Phước
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Bình Phước
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài - Bình Phước
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài - Bình Phước
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài - Bình Phước
Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài - Bình Phước
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc - Bình Phước
Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Bình Phước
Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Bình Phước
Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) - Bình Phước
Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài - Bình Phước
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân - Bình Phước
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài - Bình Phước
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài - Bình Phước
Đăng ký khai sinh - Bình Phước
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) - Bình Phước
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận - Bình Phước
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) - Bình Phước
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật - Bình Phước
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản - Bình Phước
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận - Bình Phước
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở - Bình Phước
Chứng thực di chúc - Bình Phước
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản - Bình Phước
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở - Bình Phước
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở - Bình Phước
Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội) - Bình Phước
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Bình Phước
Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên - Bình Phước
Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng - Bình Phước
Công chứng bản dịch - Bình Phước
Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn - Bình Phước
Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - Bình Phước
Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản - Bình Phước
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng - Bình Phước
Công chứng Di chúc - Bình Phước
Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản - Bình Phước
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng - Bình Phước
Công chứng văn bản khai nhận di sản - Bình Phước
Công chứng văn bản từ chối nhận di sản - Bình Phước
Công chứng Hợp đồng ủy quyền - Bình Phước
Nhận lưu giữ di chúc - Bình Phước
Cấp bản sao văn bản công chứng - Bình Phước
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y - Bình Phước
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi - Bình Phước
Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm - Bình Phước
Cấp/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Bình Phước
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật - Bình Phước
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật - Bình Phước
Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn (áp dụng cho phê duyệt lần đầu và điều chỉnh, bổ sung, kéo dài thời gian thực hiện Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn) - Bình Phước
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh - Bình Phước
Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương - Bình Phước
Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương - Bình Phước
Thẩm định Thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi - Bình Phước
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật - Bình Phước
Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công và tổng dự toán - Bình Phước
Thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị - Bình Phước
Thẩm định, Phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý - Bình Phước
Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý - Bình Phước
Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý - Bình Phước
Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý - Bình Phước
Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý - Bình Phước
Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương - Bình Phước
Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý) - Bình Phước
Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường rừng nằm trong phạm vi một tỉnh - Bình Phước
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao - Bình Phước
Giao nộp gấu cho nhà nước - Bình Phước
Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu - Bình Phước
Cấp giấy phép vận chuyển gấu - Bình Phước
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Bình Phước
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Bình Phước
Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý - Bình Phước
Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, trừ các trường hợp sau: a) Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; c) Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi - Bình Phước
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật đối với quảng cáo trên báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của địa phương - Bình Phước
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi là giấy chứng nhận ATTP) - Bình Phước

0
14