Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-280662-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Nhân dân cấp Xã, Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.
Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn quy định nêu trên thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.
Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo hoặc phải kéo dài thời gian theo quy định thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao được chứng thực từ bản chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực.
Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp.
Bước 2: Người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, đối chiếu với bản sao, nếu nội dung bản sao đúng với bản chính, bản chính giấy tờ, văn bản không thuộc các trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao thì thực hiện chứng thực như sau:
+ Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy định;
+ Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.
Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.
Mỗi bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời điểm được ghi một số chứng thực.
Bước 3: Người yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản chính giấy tờ, văn bản cần chứng thực
Bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao:
- Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ.
- Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung.
- Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp.
- Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.
- Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực. Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp. Bản sao, chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực phải có đầy đủ các trang đã ghi thông tin của bản chính
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tại Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [57]
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã - Bình Phước
Chủ trương giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức tôn giáo - Bình Phước
Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp trên địa bàn tỉnh - Bình Phước
Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh - Bình Phước
Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã trong một tỉnh - Bình Phước
Thỏa thuận bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức - Bình Phước
Bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý Bình Phước
Nâng bậc lương hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý - Bình Phước
Tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển (tuyển dụng các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức) - Bình Phước
Xét chuyển cán bộ, công chức, cấp xã thành công chức cấp tỉnh, cấp huyện - Bình Phước
Thi nâng ngạch công chức (ngạch chuyên viên và tương đương) - Bình Phước
Mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức - Bình Phước
Xin phép đặt văn phòng đại diện của Hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh - Bình Phước
Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến - Bình Phước
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị - Bình Phước
Cấp Giấy phép xây dựng công trình tôn giáo - Bình Phước
Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng - Bình Phước
Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo - Bình Phước
Cấp giấy phép xây dựng cho dự án - Bình Phước
Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn - Bình Phước
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình - Bình Phước
Cấp giấy phép xây dựng tạm - Bình Phước
Cấp giấy phép di dời công trình - Bình Phước
Cung cấp thông tin quy hoạch - Bình Phước
Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư - Bình Phước
Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng - Bình Phước
Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng - Bình Phước
Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng - Bình Phước
Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng - Bình Phước
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2) - Bình Phước
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1) - Bình Phước
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2 - Bình Phước
Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C - Bình Phước
Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng - Bình Phước
Ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B, C sử dụng các nguồn vốn - Bình Phước
Ý kiến thiết kế cơ sở công trình hạ tầng kỹ thuật các dự án nhóm B, C - Bình Phước
Thẩm định thiết kế cơ sở công trình hạ tầng kỹ thuật các dự án nhóm B, C - Bình Phước
Thẩm tra bản vẽ thi công - dự toán công trình hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng trực tiếp thẩm tra) - Bình Phước
Thẩm tra bản vẽ thi công - dự toán công trình hạ tầng kỹ thuật có vốn ngân sách nhà nước (Sở Xây dựng chỉ định thẩm tra) - Bình Phước
Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với các công trình xây dựng - Bình Phước
Tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng và quyết định cho phép thi công tiếp hoặc đưa vào sử dụng sau khi đã khắc phục sự cố - Bình Phước
Báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình chất lượng công trình xây dựng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh - Bình Phước
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng - Bình Phước
Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể: - Bình Phước
Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể - Bình Phước
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Bình Phước
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Bình Phước
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ - Bình Phước
Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ - Bình Phước
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Bình Phước
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ - Bình Phước
Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ - Bình Phước
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng máy X quang chẩn đoán trong y tế) - Bình Phước
Cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X - quang chẩn đoán trong y tế) - Bình Phước
Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Bình Phước
Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Bình Phước
Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng - Bình Phước

0
28