Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-280947-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc gửi email đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Ban Quản lý Khu kinh tế hoặc kê khai trực tuyến tại website https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ theo một trong các cách sau:
Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Ban Quản lý Khu kinh tế và nhận phiếu hẹn.
Cách 2: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Ban Quản lý Khu kinh tế.
Cách 3: Nộp hồ sơ qua email gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Ban Quản lý Khu kinh tế.
Cách 4: Truy cập vào website https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi để khai trực tuyến hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và lấy mã khai trực tuyến. Sau đó mang hồ sơ và mã khai trực tuyến đến nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Ban Quản lý Khu kinh tế và nhận Biên nhận hồ sơ.
Bước 2: Đến ngày hẹn, cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Ban Quản lý Khu kinh tế.
Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.
Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
Đề xuất dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư mới) hoặc báo cáo tình hình thực hiện dự án (đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động).
Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
Bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
Số bộ hồ sơ: 01 bộ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư
Tải về
Đề xuất dự án đầu tư
Tải về
Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-280947-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Đầu tư tại Việt Nam
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20