Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-281011-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải.
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu làm đơn theo quy định (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT), sau đó nộp trực tiếp toàn bộ hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải; gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc các hình thức phù hợp khác đến Sở Giao thông vận tải để được giải quyết thủ tục hành chính;
Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận, kiểm tra:
+ Trường hợp nộp trực tiếp: Nếu hồ sơ đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân; nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp lại cho bộ phận một cửa của Sở;
+ Trường hợp nộp gián tiếp (qua đường bưu điện hoặc các hình thức phù hợp khác): Bộ phận 1 cửa hoặc văn thư tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản hướng dẫn cho tổ chức, các nhân hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Bộ phận một cửa chuyển cho phòng chuyên môn Chấp thuận và tham mưu Giám đốc Sở Giao thông vận tải xem xét quyết định
Bước 4: Tổ chức,cá nhân đến bộ phận một cửa nhận kết quả thời gian ghi trên giấy hẹn.
Đơn đề nghị xây dựng các công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường địa phương và quốc lộ được ủy thác quản lý (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT)
Văn bản chấp thuận khi lập dự án và thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền
Hồ sơ thiết kế trong đó có bình đồ, trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn tuyến có xây dựng công trình. Nếu hồ sơ là thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, đối với công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác, phải có Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (bản sao có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin thỏa thuận xây dựng các công trình thiết yếu nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
27