Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-281052-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải.
Thời hạn giải quyết: - 02 tháng và 04 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại giấy phép lái xe;
- 10 ngày làm việc sau khi có quyết định trúng tuyển đối với trường hợp sát hạch lại để cấp giấy phép lái xe.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép lái xe.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân có nhu cầu làm đơn (Phụ lục 27 ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT); sau đó nộp toàn bộ hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải; Khi đến nộp hồ sơ, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh
Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận, kiểm tra nếu hồ sơ đúng quy định thì lập phiếu hẹn cho cá nhân; nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì trực tiếp hướng dẫn (01 lần) bằng văn bản để cá nhân bổ sung cho đầy đủ sau đó nộp lại cho bộ phận một cửa của Sở.
Bước 3: Bộ phận một cửa chuyển cho phòng chuyên môn thẩm định và tham mưu Giám đốc sở Giao thông vận tải xem xét quyết định.
Bước 4: Tổ chức,cá nhân đến bộ phận một cửa nhận kết quả thời gian ghi trên giấy hẹn.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Cấp lại giấy phép lái xe:
+ Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Hệ thống thông tin giấy phép lái xe, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được xét cấp lại giấy phép lái xe.
- Sát hạch lại để cấp giấy phép lái xe:
+ Quá từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kề từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;
+ Quá từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.
+ Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Hệ thống thông tin giấy phép lái xe, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải dự sát hạch lại các nội dung:
- Quá từ sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, phải dự sát hạch lại lý thuyết;
- Quá hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.
+ Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ hai, nếu có nhu cầu cấp lại: Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất; có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch; khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Hệ thống thông tin giấy phép lái xe, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý; sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe.
+ Người có giấy phép lái xe bị mất từ lần thứ ba trở lên, nếu có nhu cầu cấp lại: Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần trước đó; có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch; khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Hệ thống thông tin giấy phép lái xe, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý; sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.
Cấp lại giấy phép lái xe:
+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (Phụ lục 27 ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT);
+ Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với GPLX ( nếu có);
+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2, A3;
+ Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu gồm: giấy chứng minh nhân dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).
Khi đến nộp hồ sơ cấp lại giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh.
Sát hạch lại để cấp giấy phép lái xe:
+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe (Phụ lục 27 ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT);
+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp dự sát hạch lại do bị mất giấy phép lái xe;
+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
+ Bản sao giấy phép lái xe hết hạn;
+ Bản chính hồ sơ gốc của giấy phép lái xe bị mất (nếu có);
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp Giấy phép lái xe 135.000đ/lần.
Đối với thi sát hạch lái xe môtô (hạng xe A1, A2, A3, A4) + Sát hạch lý thuyết: 40.000đ/lần. + Sát hạch thực hành: 50.000đ/lần.
Đối với thi sát hạch lái xe ôtô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F) + Sát hạch lý thuyết: 90.000đ/lần. + Sát hạch thực hành trong hình: 300.000đ/lần. + Sát hạch thực hành xe trên đường giao thông công cộng: 60.000đ/lần.

0
23