Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-282330-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty Luật chuyển đổi.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể chuyển đổi sang hình thức Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể chuyển đổi sang hình thức Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi sang hình thức Công ty Luật Hợp danh. Công ty Luật Hợp danh có thể chuyển đổi sang hình thức Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn. Các Công ty Luật bị chuyển đổi gửi hồ sơ đến trụ sở Sở Tư pháp nơi Công ty Luật chuyển đổi đăng ký hoạt động.
Giấy đề nghị chuyển đổi trong đó nêu rõ mục đích, lý do chuyển đổi và cam kết về việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các Công ty Luật được chuyển đổi.
Dự thảo Điều lệ của Công ty Luật chuyển đổi.
Giấy đăng ký hoạt động của Công ty Luật được chuyển đổi.
Danh sách thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu; bản sao Thẻ luật sư của các luật sư thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu của Công ty Luật chuyển đổi.
Bản sao giấy tờ chứng minh về trụ sở trong trường hợp có thay đổi về trụ sở.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển đổi Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn và Công ty Luật Hợp danh - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-282330-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32