Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-282336-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Không quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Tư pháp quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Tổ chức hành nghề luật sư khi Tổ chức hành nghề luật sư thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 47 của Luật Luật sư.
- Bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
- Không đăng ký mã số thuế trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.
- Không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký trong thời hạn 06 tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.
- Hết thời hạn tạm ngừng hoạt động theo định tại khoản 1 Điều 46 của Luật Luật sư mà Tổ chức hành nghề luật sư không hoạt động trở lại hoặc không có báo cáo về việc tiếp tục tạm ngừng hoạt động.
Sở Tư pháp quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Tổ chức hành nghề luật sư trong các trường hợp sau:
- Tổ chức hành nghề luật sư đã thành lập Chi nhánh, Văn phòng giao dịch chấm dứt hoạt động.
- Theo quyết định của tổ chức hành nghề luật sư đã thành lập Chi nhánh, Văn phòng giao dịch.
- Bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh.
Bước 2: Khi thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh của Tổ chức hành nghề luật sư, Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Tổ chức hành nghề luật sư hoặc Chi nhánh của Tổ chức hành nghề luật sư và gửi cho Đoàn Luật sư, cơ quan Thuế nơi đăng ký hoạt động.
Không quy định.
Số bộ hồ sơ: Không quy định.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh của Tổ chức hành nghề luật sư - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-282336-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23